Czech

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

GJA
Paradigma MapReduce a Apache Hadoop
IDS
Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle

2015

AIS
Anti-vzory a zavedené praktiky při vývoji software
PDI
Enterprise Service Bus (ESB)
INI
Zdokonalování služeb (1. část)
INI
Zdokonalování služeb (2. část)
PDI
Message Passing Interface 3 (MPI-3)
INI
Provoz služeb
PDI
Webové služby v Java EE (JAX-WS)
AIS
Service-Oriented Architecture & Java Platform, Enterprise Edition
INI
Přechod služeb (2. část)
INI
Přechod služeb (1. část)
PDI
Paradigma MapReduce a Apache Hadoop
INI
Návrh služeb (3. část)
SRI
Softwarové architektury od podnikových procesů k SOA službám
SRI
Modelování business procesů v ARIS Toolset
INI
Návrh služeb (2. část)
PDB
Temporální a deduktivní databáze
AIS
Novinky v UML 2.5 a agilní modelování
INI
Návrh služeb (1. část)
PDB
Prostorové a XML databáze
PDB
Úvod do Javy, JDBC a multimediální databáze
INI
Strategie služeb (1. část)
INI
Strategie služeb (2. část)
INI
Organizace předmětu INI a úvod do ITIL
ISE
Service Desk and Reporting Management (ITILv3)
Návrh a vývoj softwarových systémů pro zpracování BigData (Věda na FIT 2015)
ISE
Capacity Management (ITILv3)
ISE
Service Asset & Configuration Management (ITILv3)
ISE
Change Management & Problem Management (ITILv3)
ISE
Úvod do COBIT
ISE
Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management

2014

IOA
Bezpečnost webových služeb v Oracle SOA Suite
IOA
Testování SOA systémů v Oracle SOA Suite
IOA
Komponenta Business Rule v Oracle SOA Suite
IOA
Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite
IOA
BPEL aktivity Flow a Pick, kompenzace transakcí v BPEL procesech
IOA
Vzory interakce zpráv v komponentě BPEL Process
IOA
Komponenta BPEL Process v Oracle SOA Suite
IOA
Komponenta Mediator v Oracle SOA Suite
IOA
Service Component Architecture a komponenty Oracle SOA Suite
IOA
Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite
IOA
Životní cyklus služby v SOA a popis webových služeb
IOA
Organizace předmětu IOA a úvod do SOA
IDS
Stored Procedures & Database Triggers; Tiskové sestavy v Oracle Reports
IDS
Tvorba aplikací v Oracle Forms

2013

PDB
NoSQL databáze
Procesní laboratoř pro praktickou výuku modelování a optimalizace business procesů (ARIS Toolset)

2012

2011

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby

2010

2009

PDI
Java Platform, Enterprise Edition
Formální komponentový model pro mobilní architektury - Shrnutí výsledků, 4. ročník

2008

Modelování komponentově orientovaných systémů
Formální komponentový model pro mobilní architektury - Shrnutí výsledků, 3. ročník
Plánování a příprava předmětu Service Sciences na FIT VUT
Modelování architektur založených na službách

2007

Komponentový model s podporou mobilních architektur a formálním popisem
Formální komponentový model pro mobilní architektury - Shrnutí výsledků, 2. ročník
Formální sémantika komponentově orientovaných systémů

2006

VPD
Formální specifikace architektur informačních systémů
QM4
Transparentní intenzionální logika (TIL)
Matice logického rámce - Disertace
ZZD
Klasifikace a predikce
TJD
Použití π-kalkulu v UML

2005

2003

1999

1998