Výlet Praha 2021

  • Termín: 2.7. až 5.7. 2021

1. den

(jízdenky na osobu 2x 24 Kč / 30 min a 2x 32 Kč / 90 min)

  • Letecké muzeum Kbely (dopolende): Z ubytování pojedeme přes stanice Vltavská (25/C) a Letňany (C/185) do zastávky Letecké muzeum, kde navštívíme Letecké muzeum Kbely – otevřeno 10-18 hod., zdarma. Na oběd pojedeme zpět k ubytování a zajdeme do Ztracený ráj.
  • Staré město (odpoledne): Opět z ubytování pojedeme přes stanici Hradčanská (25/A) do stanice Staroměstská. Prohlédneme si Staroměstské náměstí s orlojem a budete pokračovat dále Karlovou ulicí, pod Staroměstskou mosteckou věží až na Karlovův most. Za mostem odbočíme na Kampu a po nábřeží (dvě dětské hřiště na nábřeží) půjdeme k Sovovym mlýnům. Poté se vydáme zpět po Karlůvě mostě a zkratkou přes Klementinum, kolem kašen na Marianském náměstí a Malém náměstí, opět k orloji tak, abychom tam byli v celou hodinu.
  • Planetárium a Letná (večer): Ze stanice Staroměstská (A) pojedeme přes Vltavská (A/17) na Strossmayerovo náměstí, odkud to dojdeme k Výstavišti Holešovice a Planetáriu Praha. V Planetáriu navštívíme pořad Noční obloha 8K (44 minut + 15 minut moderovaná část). Po pořadu pak pěšky přes Stromovku k ubytování a s krátkou zacházkou na Letnou ke kyvadlu.

2. den

(jízdenky na osobu 2x 32 Kč / 90 min a 2x 24 Kč / 30 min)

  • ZOO (dopoledne/odpoledne): Od ubytování pojedeme přes Nádraží Holešovice (12/112) do Zoologická zahrada (25 minut). Prohlídka ZOO Praha, oběd v restauraci v ZOO. a návrat zpět na ubytování.
  • Štefánikova hvězdárna a Petřín (večer): Od ubytování pojedeme přes zastávku Újezd (12/LD) k dolní zastávce Petřínské lanovky, která jezdí každých 10-15 minut (platí jízdenky MHD s výjimkou nepřestupních jízdenek), a nahoru na Petřín. Navštívíme pozorování oblohy na Štefánikově hvězdárně. Při návratu sejdeme pěšky dolů z Petřína na zastávku Újezd, odkud nám jede tram. zpět na ubytování.

3. den

(jízdenky na osobu 1x 24 Kč / 30 min)

 
comments powered by Disqus