E-podání na ČSSZ

Aktualizace podpisového certifikátu uživatele

 1. nainstalovat certifikát do uložiště certifikátů ve Windows
 2. přiřadit podpisový certifikát v MRP aplikaci pro podání (nutno jako podpisový, ne jako šifrovací, který je ČSSZ)
 3. oznámit změnu registrační autoritě do Registrační databáze ČSSZ (RAUI)
  1. po instalaci nového certifikátu vyexportovat jeho veřejnou část (bez části privátní!) do formátu X.509 kódování Base64 (CER)
   • postup, jak uložit tyto údaje na disketu ze systému: Internet Explorer - volba Nástroje -> Možnosti sítě Internet -> Obsah -> Certifikáty, záložka Osobní, tlačítko Exportovat, Další, Neexportovat soukromý klíč, formát uložení certifikátu se zvolí X.509, zakódovaný Base 64 (.CER), certifikát se uloží na disketu pod libovolným názvem s příponou .cer
  2. výsledek zazipovat (proti antivirové ochraně) a s registračním číslem uživatele zastal na příslušnou OSSZ
   • vyvaruje se chybného zápisu do RAUI, např. bez vedoucích hexadecimálních nul anebo s chybným vystavitelem certifikátu (v RAUI se u poštovního certifikátu a pro EIdentity zadává zprostředkující a ne kořenový certifikát); nespoléhat, že referentky jsou bez problému schopné vyhledat veřejnou část certifikátu, např. podle e-mailové adresy, přímo na WWW stránkách certifikační autority.

 Share!

 
comments powered by Disqus