Tipy na výlet

Zajimava mista

Vysocina:

 • Hrad Lipnice, středověký hrad s kaplí sv. Vavřince, ve 20. století částečně rekonstruován.
 • Kubistické stavby v Pelhřimově od arch. Pavla Janáka. Český kubismus v architektuře je ve světě ojedinělý, Fárův dům nebo Drechslerova vila z let 1912-1913 v Pelhřimově jsou typickými příklady tohoto kuriozního stavebního slohu.
 • Židovská čtvrť a Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, od roku 2003 na seznamu UNESCO jako citlivá připomínka soužití židů a křesťanů. Židovská čtvrť je navíc jedinou židovskou památkou samostatně zapsanou na seznamu UNESCO, ležící mimo území Izraele.
 • Želiv, premonstrátský klášter z první poloviny 12. století, přestavěn G. Santinin.

Zlin:

 • Kroměříž, barokní zámek sloužil jako rezidence olomouckých biskupů. Jedinečné historické zahrady, geometricky řešené záhony, pavilon, kolonády. Zámek a zahrady zapsány od roku 1998 na seznamu památek UNESCO.
 • Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty, bělokarpatské orchidejové louky patří k druhově nejbohatším typům lučních porostů ve střední Evropě.
 • Zámecká zahrada u Holešovského zámku. Výjimečná zahradní architektura versailleského stylu, která nemá ve střední Evropě obdoby. Soustava vodních kanálů ve tvaru Neptunova trojzubce, špalírové cesty, růžová zahrada s hvězdárnou, jabloňový sad, obora.
 • Milotice, jeden z nejkrásnějších barokních zámků v Česku.

Ostrava:

 • Karviná, šikmý kostel sv. Petra z Alkantary z roku 1736. Díky poklesu půdy o 36 m během minulého století se stavba odklání o 7 stupňů od svislé osy.
 • Lysá hora (1323 m), nejvyšší vrchol pohoří Moravskoslezských Beskyd.
 • Pustevny na Radhošti se svými typickými domy Maměnkou a Libušínem od architekta Dušana Jurkoviče.
 • Prales Mionší patří k nejznámějším rezervacím v Beskydech a svou rozlohou patří k největším pralesům v České republice. Nachází se na hřebeni a přilehlých příkrých svazích vrcholů Úplaz a Velká Polana.
 • Množství dřevěných kostelíků (Guty, Sedliště, Prašivá, Bílá, Velké Karlovice, Albrechtice u Českého Těšína, Bystřice nad Olší, Kunčice pod Ondřejníkem, Řepiště, Gruň, a mnoho mnoho dalších).
 • Horská obec Čeladná patří k nejnavštěvovanějším místům severní Moravy, její dominantou je krásná, mnohde člověkem nedotčená příroda a nádherné údolí řeky Čeladenky.

Olomouc:

 • Svatý Kopeček u Olomouce, poutní místo s barokním chrámem Navštívení Panny Marie.
 • Hrad Bouzov, romantický hrad, na přelomu 19. a 20. století upraven pro velmistra řádu německých rytířů.
 • Hranická propast, nejhlubší propast ve střední Evropě v nevelkém krasovém území Hranický kras. Na dně je “bezedné” jezírko, dosud změřená hloubka dosahuje 329,5 m, sestoupit až na dno se dosud nikomu nepodařilo.
 • Javoříčské jeskyně, jeskynní soustava s rozlehlými dómy a bohatou krápníkovou výzdobou, která vyniká nejen pestrostí tvarů, ale také obrovskými rozměry. Jeskyně byla objevena v roce 1938, délka chodeb je přibližně 5 kilometrů.
 • Prostějov, unikátní soubor secesních staveb, kromě známého skvostu od Jana Kotěry (Národní dům) také radnice či dvě vily od architekta Emila Králíka stavěné pro bratry Kovaříkovy.
 • Velké a Malé mechové jezírko u osady Rejvíz v největším rašeliništi Moravy a Slezska - v národní přírodní rezervaci Rejvíz (350 ha). Roste tu typická rašeliništní vegetace.
 • Arcidiecézní muzeum Olomouc, zahrnuje tisíciletý historický a kulturní vývoj Moravy. Sídlí v někdejším Přemyslovském hradu a objektech kapitulního děkanství. Areál této národní kulturní památky je svým významem srovnatelný v rámci českých zemí pouze s Pražským hradem.

Pardubice:

 • Zámek Litomyšl, renesanční stavba je zapsána na seznamu UNESCO.
 • Kunětická hora, gotická hradní zřícenina, oblíbené výletní místo a dominanta Pardubicka.
 • Toulovcovy maštale, přírodní rezervace, skalní město tvořené pískovci mořského původu, nachází se poblíž obce Skuteč.
 • Opatovický kanál, významné středověké vodní dílo (1498-1521). Čerpal vodu z Labe a sloužil k napájení rozsáhlé rybniční sítě, kterou založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pernštejna.
 • Dělostřelecká tvrz Bouda, v současné době největší muzeum československého stálého opevnění na území České republiky. Na rozdíl od jiných pevností nedotčená poválečnými úpravami.

Hradec Kralove:

 • http://aktualne.centrum.cz/cestovani/ceska-republika/clanek.phtml?id=179997
 • Zámek Kuks a galerie barokních soch Matyáše Bernarda Brauna.
 • Dělostřelecká tvrz Dobrošov u Náchoda, součást českého pohraničního opevnění z let 1935-1938. 400 metrů podzemních chodeb a sálů.
 • Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou od G. Santiniho s ojedinělým půdorysem ve tvaru královské koruny. Název je odvozen od Karla VI., který sem zavítal po své korunovaci.
 • Třebechovice pod Orebem, muzeum betlémů ze všech oblastí Česka. Nachází se zde největší mechanický dřevěný Proboštův betlém, největší na světě (7 x 3 x 2m, 351 figurek), pravidelný exponát světových výstav.
 • Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály, jedno z nekrásnějších pískovcových skalních měst v Česku. Rozmanitě vytvarované skalní útvary (Starosta a Starostová, Milenci ad.), divoké a lidem těžko přístupné skalní kaňony a rokle či vzácně se vyskytující druhy flóry a fauny.
 • Josefovská pevnost (Jaroměř-Josefov), vedle Terezína jediná zachovalá pevnost z doby Rakouska-Uherska. Neopakovatelná a dodnes patrná atmosféra vojenského eráru.
 • ZOO Dvůr králové (jediná ZOO na světě s chovem posledních exemplářů nosorožce bílého severního (v přírodě vyhuben, v zoo mají jeden kus v USA) - světová rarita a poslední žijící exempláře.
 • Sněžka, nejvyšší hora ČR.
 • Babiččino údolí, místo, kde se odehrává děj Babičky od Boženy Němcové.
 • Hrádek u Nechanic, romantický zámek ve stylu windsorské gotiky
 • Broumov, kostel Panny Marie, nejstarší dřevěný kostel v Česku.
 • Muzeum krajky Vamberk, jediné svého druhu v České republice, dokumentuje vývoj českého krajkářství od počátku 18. století po současnost. Vamberk je s historií paličkovaných krajek svázán téměř čtyři staletí a stal se centrem krajkářské tvorby v Orlických horách.
 • Galerie antického umění v Hostinném, jediná galerie kopií antických soch ve střední Evropě. Jde o sbírky Univerzity Karlovy, které jsou umístěny v bývalém františkánském klášteře v Hostinném.

Liberec:

 • Hejnice, významné poutní místo s rozlehlým barokním areálem, kostelem Navštívení Panny Marie a františkánským klášterem.
 • Ozubnicová železnice, jediná v Česku, jedinečná kulturní a technická památka. Vlaky na této trati překonávají několik set metrů převýšení a proto na nejstrmějším úseku z Tanvaldu do Kořenova využívají ozubnici.
 • Ještěd, televizní vysílač a hotel. Věž jedinečně reaguje na krajinný kontext, na kuželovitý vrchol hory Ještěd, jemuž dává elegantní aerodynamickou špičku.
 • Panská skála, tzv. čedičové kamenné varhany, nejznámější a nejstarší geologická rezervace České republiky
 • Zámek Frýdlant, hrad přestavěný na renesanční zámek, byl první veřejnosti zpřístupněnou památkou svého druhu v Evropě již od roku 1801. Jeden z mála funkčních hradních padacích mostů.
 • Čertova zeď, národní přírodní památka, poblíž Českého Dubu, skalní zeď tvořená třetihorní čedičovou žílou, dlouhá až 28 km, táhnoucí se kdysi Světlé pod Ještědem až k Bezdězu. Popsána v celosvětové odborné literatuře, postupně však vytěžena a rozebrána.
 • Zvonice v Rovensku pod Troskami, jediná známá dřevěná zvonice v Čechách (a snad i na světě), kde jsou tři zvony upevněny srdcem vzhůru a jsou poháněny šlapáním. Postavena roku 1630.
 • Kopicův statek, památkově chráněná roubená usedlost z 19. století, nachází uprostřed hruboskalských lesů. Její majitel, Vojtěch Kopic, sochař-samouk, vytvořil v letech 1940 až 1978 v okolních skalách známou sochařskou galerii (do skal vytesal reliéfy a postavy z českých dějin).

Ustecko:

 • Říp, památná hora, na kterou dle pověsti vystoupil praotec Čech. V rotundě sv. Jiří na vrcholu hory je sbírka schránek s hlínou z památných bojišť naší historie.
 • Milešovka, nejvyšší hora Českého středohoří. Rozhled odtud je podle jednoho z největších cestovatelů všech dob, Alexandra Humboldta, třetím nejkrásnějším na světě.
 • Terezín, vojenská pevnost v duchu klasicistního stavitelství, za 2. světové války koncentrační tábor židovského obyvatelstva, dnes památník obětem nacismu.
 • Duchcov, barokní, klasicistně upravený zámek, který se může pochlubit návštěvami význačných osobností (W. A. Mozart, J. S. Bach, J. W. Goethe) či působením známého milovníka žen G. Casanovy
 • Kamencové jezero v Chomutově, jako přírodní útvar v Česku jedinečné a ve světovém měřítku ojedinělé. Vysoký obsah (kolem 1 %) kamence ve vodě z něj činí malé “Mrtvé moře”, neboť zabraňuje růstu řas a sinic. Kamencové jezero je jediné na světě - druhé jezero (v Kanadě) vyschlo.
 • Litoměřice, městská památková rezervace, sídlo biskupství a centrum vinařské oblasti, zajímavé renesanční a barokní domy. Výstaviště Zahrada Čech.
 • Národního park České Švýcarsko a Pravčická brána, největší přírodní skalní most na našem kontinentu.
 • “Kostel se šikmou věží” v Ústí nad Labem (kostel Nanebevzetí Panny Marie). Bombardování města v dubnu 1945 vážně narušilo základy chrámové věže a od té doby je věž vychýlena od kolmé osy téměř o 2 m. Jedná se tak o druhou nejšikmější věž po nejznámější v italské Pise.
 • Město Osek s hradem Rýzmburk a oseckým klášterem, v kapitulní síni otočný románský pulpit, tesaný z jednoho kusu kamene.
 • Lázně Teplice, léčivé prameny v teplickém údolí byly známy již před přibližně 2000 lety, jsou tedy jedny z nejdéle známých a intenzivně využívaných ve střední Evropě. V období klasicismu byly nazývány malou Paříží, “Salónem Evropy”, místem návštěv panovníků či významných umělců.
 • Skalní město u Holého vrchu, skoro neznámé skalní město mezi městy Jílové u Děčína a obcí Libouchec. Není zpřístupněno oficiální turistickou značkou, proto je málo známé, vyhledávané pouze horolezci.
 • Židovská synagoga v Děčíně, v pseudoorientálním stylu s výraznými prvky secese, ojediněle dochovaná synagoga v severočeském pohraničí, která nebyla zničena za okupace.
 • Zámecký park v Krásném Dvoře, největší ve střední Evropě (100 ha), v parku se též nachází 1000 let starý tzv. Goethův dub (dnes již torzo), patřící tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách.
 • Flájská vodní nádrž, vybudovaná v letech 1954-1963 k zásobování Mostecka a Teplicka pitnou vodou. Zajímavé vodní dílo, jehož hráz je dosud jedinou pilířovou přehradou v ČR. Zařazena mezi technické památky.
 • Hrad Střekov, romantická zřícenina gotického hradu nad Ústím nad Labem, který v 19. století inspiroval Richarda Wagnera ke zkomponování opery Tannhäuser.

Karlovy Vary:

 • Karlovy Vary, největší a nejvěhlasnější české lázeňské město, založeno kolem roku 1350 Karlem IV.
 • CHKO Slavkovský les, zřízena již v roce 1974 na ploše 640 km2 k ochraně území mezi světoznámými západočeskými lázněmi.
 • Hrad Loket nad Ohří, původně gotické sídlo renesančně upravené, spolu s městem tvoří působivou městskou rezervaci, za Lucemburků sídlem členů královského rodu.
 • Relikviář sv. Maura, národní památka evropského významu. Druhá nejcennější zlatnická práce na našem území. Pochází ze 13. století a je běžně přístupná na zámku v Bečově nad Teplou.
 • Národní přírodní památka Komorní hůrka poblíž Františkových Lázní, naše nejmladší vyhaslá sopka. O průzkum jejího nitra se zasloužil J. W. Goethe, ve skále nad průzkumnou štolou pamětní deska.
 • Špalíček v Chebu, soubor pitoreskně uspořádaných kupeckých krámků.
 • Zámek Kynžvart, klasicistní letní sídlo kancléře K. V. Metternicha s rozlehlým anglickým parkem.
 • Františkovy Lázně, proslulé lázně s 21 léčivými prameny. V roce 1992 byly vyhlášeny městskou památkovou rezervací.
 • Klášter Teplá, klášter premonstrátů (zal. 1193) s druhou největší klášterní knihovnou u nás (100 000 svazků).
 • Klínovec, 1 244 metrů nad mořem, hora v severozápadních Čechách, nejvyšší vrchol Krušných hor.
 • Národní přírodní rezervace Soos, jedinečná slatinná a přírodní rezervace, vyhlášena již r. 1964, rozloha činí 221 ha. Název Soos pravděpodobně pochází z německého slova “Moos”, což v překladu znamená “bažina, mech”.
 • Mariánské lázně, nejmladší lázně západočeského lázeňského trojúhelníku (založeny zhruba před 200 lety) s více než stovkou minerálních pramenů. Lázně, po jehož promenádách se procházeli králové a šlechtici, slavní umělci a učenci.

Plzen:

 • Velká židovská synagoga v Plzni, největší v Čechách, druhá největší v Evropě, třetí největší na světě.
 • Klášter Plasy, unikátní základový vodní systém - rozlehlý klášterní areál je postaven na několika tisících pilot.
 • Černé jezero na Šumavě, ledovcového původu, největší jezero v Česku.
 • Rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec, nejstarší celistvě dochovaná architektonická památka na českém území
 • Jezuitský kostel Neposkvrněného početí P. Marie a svatého Ignáce, Klatovy, projektant Jan Dominik Orsi, portály od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Pod chrámem krypta přístupná veřejnosti a známá jako katakomby, zde byli pohřbíváni členové řádu.
 • Věž katedrály sv. Bartoloměje, vysoká 102,6 m nejvyšší kostelní věž v České republice. K ochozu věže ve výšce 62 m vede 301 schodů. Za pěkného počasí bývá z ochozu vidět 72 km vzdálená Šumavu
 • Vodní hamr Dobřív, nejvýznamnější technická památka tohoto druhu u nás.
 • Schwarzenberský kanál na Šumavě, nejznámější národně technická památka inženýra Josefa Rosenauera spojuje povodí Vltavy s Dunajem a dodnes je ojedinělým evropským vodním dílem, vznikal v letech 1789-1822.
 • Barokní lékárna u Bílého jednorožce, Klatovy, zařízení lékárny pochází z roku 1773, unikátní expozice lékárenství.
 • Jízdárna Světce, postavena v letech 1858-1860 v novorománském slohu. Po vídeňské jízdárně je druhou největší ve střední Evropě.
 • Hrad Přimda, po Pražském hradu považován za druhou nejstarší stavbu kamenného hradu v Čechách.
 • Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě u Hartmanic, jediný kostel na světě s unikátním skleněným oltářem, kostel sv. Vintíře je navíc jediný tohoto zasvěcení na světě.
 • http://aktualne.centrum.cz/cestovani/ceska-republika/clanek.phtml?id=251681
 • http://aktualne.centrum.cz/cestovani/ceska-republika/clanek.phtml?id=233049

Jizni Cechy:

 • Holašovice, jedinečná ves se staveními ve stylu selského baroka, zapsaná na seznamu UNESCO
 • Gotický most v Písku, nejstarší kamenný most v Čechách, ze 13. století. Ozdoben barokními plastikami.
 • Při návštěvě města se většina turistů těší na proslulý kamenný most. Od něj je to ale jen pár kroků k neméně zajímavé památce, jejíž návštěva stojí určitě za to. Jde o fungující historickou elektrárnu města Písku.
 • CHKO Třeboňsko, biosférická rezervace UNESCO, nádherná krajina s rozsáhlou a důmyslnou rybniční soustavou.
 • Bechyňská “duha”, železobetonový most přes Lužnici, postavený v letech 1926-1928.
 • Zámek Červená Lhota, renesanční zámek uprostřed rybníka s bohatě zařízenými interiéry, ukázka bydlení šlechty na konci 19. století, jeden z nejkrásnějších českých zámků, který nenadchne ani tak svou mohutností, jako spíše svým zasazením do přírody.
 • Stádlecký řetězový most, poslední empírový řetězový most tohoto druhu v Evropě. Původně se nacházel u Příběnic, poté byl rozebrán, přenesen a znovu postaven u obce Stádlec.
 • Žofínský a Hojnovodský prales, nejstarší chráněná území na světě. Nachází se v Novohradských horách na jihu Čech.
 • Locus Perennis, v katastru města Lišov poblíž Třeboně, jeden ze sedmi nivelačních bodů Rakousko-Uherska, jediný na našem území, jedná se o jednu z nejvýznamnějších technických památek regionu s celostátním a celoevropským významem.

Stredni Cechy:

 • Zámek Kačina, nejvýznamnější empírová stavba v Čechách, někdejší letní sídlo hraběte J. R. Chotka.
 • “Velká Amerika” v Českém krasu poblíž hradu Karlštejn. Jezero vzniklo zatopením bývalého vápencového lomu.
 • Svatá Hora u Příbrami, známé poutní místo, spojené s městem 365 zastřešenými schody.
 • Hvězdárna Ondřejov s astronomickou observatoří a obřím dalekohledem na vrchu Žalov nad obcí Ondřejov. Jedna z největších hvězdáren střední Evropy. Založena roku 1898 Josefem Janem Fričem.
 • Příbram, největší hornické muzeum v Česku.
 • Průhonický park, jeden z největších přírodně krajinářských parků v Evropě.
 • Lány, zámek přestavěný od vzniku ČSR jako letní sídlo prezidentů republiky.
 • Kutná Hora je jediným městem ve střední Evropě (a jedno z mála evropských měst mimo Francii), které se může pochlubit dvěma gotickými katedrálami. Kromě světoznámého chrámu sv. Barbory je to méně známá katedrála Nanebevzetí Panny Marie na kutnohorském předměstí Sedlec. Od roku 1995 je také jediným středočeským městem zapsaným na listinu UNESCO.
 • Skanzen Přerov nad Labem, nejstarší, první skanzen v Čechách (založen 1900), zároveň nejstarší regionální národopisné muzeum v přírodě ve střední Evropě.
 • Stará Boleslav, mnoho kulturních památek, historických staveb, místo spojené s mučednickou smrtí sv. Václava.
 • CHKO Blaník, nejmenší chráněná krajinná oblast, památná hora Blaník, ve které dle pověstí odpočívá sv. Václav se svým vojskem

Praha:

 • Barrandovské skály, národní přírodní památka, pojmenováno dle Joachima Barranda (1799-1883), francouzského paleontologa a inženýra, který se proslavil průzkumem geologických útvarů a zkamenělin (hlavně trilobitů) ve středních Čechách.
 • Müllerova vila, luxusní vila na pražské Ořechovce od světoznámého architekta Adolfa Loose. Stavba z přelomu let 1929 a 1930 patří mezi šest nejznámějších světových vilových objektů 20. století.
 • Vyšehrad, přemyslovské hradiště z 10. století, do roku 1140 panovnickým sídlem a centrem státu. Románský chrám sv. Petra a Pavla, románská rotunda sv. Martina, Vyšehradský hřbitov a národní pohřebiště Slavín, kde jsou pohřbeny nejvýznamnější osobnosti české kultury.
 • Staronová synagoga v Praze, jedna z nejstarších synagog v Evropě, která se stále používá k náboženským obřadům a zároveň nejstarší stavba Josefova.
 • Divoká Šárka, romantická oblast v Praze-Dejvicích, domov různých druhů flóry a fauny, první pražská lokalita, která se stala chráněným přírodním útvarem (od roku 1964).
 • Karlův most, založen v roce 1357, dostavěn 1402 stavitelem P. Parléřem. Je jedním z nejstarších mostů ve střední Evropě. Vyzdoben je 30 barokními sochami.
 • České korunovační klenoty, po Pražském hradě národní kulturní památka číslo dvě. V něm jsou také uloženy a jen v něm mohu být vystavovány. A to pouze při výjimečných příležitostech, jak rozhodl již Karel IV., pro jehož korunovaci byly zhotoveny.
 • Hradčany, Pražský hrad, podle Guinessovy knihy rekordů je Pražský hrad největším hradem na světě.
 • Osada Baba v Praze, vzorová kolonie rodinných domů, sehrála velmi podstatnou roli ve vývoji moderní architektury.
 • Staroměstský orloj v Praze, jeden z nejznámějších orlojů na světě, zkonstruovaný roku 1410.
 • Kanalizační systém staré Prahy (část pod Staroměstskou radnicí, Ekotechnické muzeum), kanalizační soustava letos oslavila 100 let.
 • Betlémská kaple, z roku 1391, v letech 1402-1412 zde kázal Mistr Jan Hus.
 • Břevnovský klášter, první mužský klášter v Čechách, založen Boleslavem II. a sv. Vojtěchem 14. 1. 993.
 • Národní divadlo v Praze, nejznámější divadlo v České republice. Novorenesanční budova od J. Zítka je významná jak z hlediska obecně národně-kulturního, historického, tak i z hlediska architektonického.
 • Starý židovský hřbitov z 1. poloviny 15. stol., celkem 20.000 náhrobků.
 • Petřínská rozhledna, jedna z nejznámějších věží stověžaté Prahy, 299 schodů, inspirovaná Eiffeovou věží v Paříži, otevřená v roce 1891 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy.
 • Tančící dům, turisticky vděčná pražská stavba architektů Vlado Miluniće a Franka O. Gehryho z poloviny devadesátých let.
 • Pomník Jana Žižky z Trocnova na pražském Vítkově, největší jezdecká socha na světě odlitá z bronzu.
 • Obecní dům, národní kulturní památka, patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze, postaven dle projektu architektů Antonína Balšánka a Osvalda Polívky v letech 1905-1912 na místě někdejšího Královského dvora, v němž v letech 1383-1484 sídlili čeští králové.
 • Expo Brusel 58. Na světové výstavě v Bruselu se roku 1958 dostalo českému pavilonu výjičných ocenění a obdivu. Slavná stavba od architektů Cubr-Pokorný-Hrubý byla později rozebrána a jako restaurace postavena v Letenských sadech. Tzv. bruselský styl pak byl charakteristický pro design 60. let.
 • Langweilův model Prahy, nejstarší dochovaný model v Čechách. Antonín Langweil vytvořil v letech 1826-1834 vlastními silami papírový model Prahy v měřítku 1:480. Model o rozměrech zhruba 6×3,5 m je vystaven v Muzeu hl. m. Prahy.
 • Kostel Nejsvětějšího srdce Páně v Praze-Vinohradech (Náměstí Jiřího z Poděbrad), moderní monumentální kostel slovinského architekta Josipa Plečnik, vybudovaný na přelomu 20. a 30. let minulého století. Pro svou nezvyklou architekturu je považován za nejvýznamější sakrální stavbu dvacátého století na území Čech.
 • Klementinum, největší stavební celek v Praze po Pražském hradu. První kolej v Praze, kam roku 1556 přišel jezuitský řád. Národní knihovna a jediné místo na světě, kde se již přes 250 let provádějí pravidelná meteorologická pozorování.
 • Chrám svatého Víta, vitráže v katedrále jedinečným uměleckým dílem, najdeme v něm největší umělecky ztvárněné okno na světě.
 • Univerzita Karlova v Praze (Universitas Carolina), jedna z nejstarších evropských univerzit, nejstarší ve střední Evropě (založena 1347).
 
comments powered by Disqus