Nastaveni modelu
Datum celeho modelu: na webu CHMU
Aktualni datum prohlizece:
Zobrazit model stary (hodin):
Zpusob zobrazeni
Oznacit priblizne misto: na mape: z.d. a s.s.
Pocasi k vybranemu mistu: Mg. UM (4 km/2 dny), Mg. COAMPS (13 km/3,5 dnu), AladinOnline web a data, Radar bourky, CHMU radar a blesky, Earth.
Doba zobrazeni snimku (sekund): [ Dektivovat casovac ]
Ovladani snimku: [ Obnovit ] (take klavesy "<" a ">")
Datum zobrazeneho snimku:
Zobrazeni (legenda vetru, nadmorska vyska)
stupnice teploty O teplota ve 2 m [°C] O srážky celkové [mm/3h] (s vyšrafovanými oblastmi sněžení) stupnice srazek
O oblačnost [černá=jasno, bílá=zataženo] O vítr v 10 m [m/s] (s vyznačenými oblastmi s nárazy větru >15m/s), tlak přepočtený na hladinu moře [hPa]
stupnice vlhkosti O relativní vlhkost ve 2m [%] O ventilační Index [m^2/s] stupnice ventilace
O oblačnost nízká [černá=jasno, bílá=zataženo] O oblačnost střední [černá=jasno, bílá=zataženo]
O oblačnost vysoká [černá=jasno, bílá=zataženo]

Vysvětlivky

Předpovědní mapy zobrazují výsledky získané pomocí numerického předpovědního modelu ALADIN (výpočetní síť má krok 4,7 km).

Čas UTC - Coordinated Universal Time

UTC + 1 h = SEČ     UTC + 2 h = SELČ
SEČ = Středoevropský čas, SELČ = Sředoevropský letní čas

Údaj v pravém horním rohu map označuje začátek běhu modelu a délku předpovědi v hodinách. Údaj v levém horním rohu je čas platnosti předpovědi (v UTC a v občanském čase). Příklad: modelová předpověď z půlnoci 21. 6. 2015 na 36 hodin dopředu bude mít označení “ALADIN 20150621 00UTC +36h” a bude platit 22. 6. 2015 v 12:00 UTC (14:00 SELČ).

V případě srážek čas platnosti předpovědi udává konec 6-hodinového kumulačního okna, např. mapa s platností “dnes 12 UTC (14 SELČ)” udává úhrn srážek v mm spadlých od 6:00 do 12:00 UTC (od 7:00 do 13:00 SEČ, resp. od 8:00 do 14:00 SELČ).

Teplota ve 2 m [°C]

Barevné plochy zobrazují detailní pole teplot ve 2 m nad zemí. Zobrazené číselné hodnoty ve vybraných bodech slouží pouze pro snažší orientaci na mapě (nejedná se ani o extrémní, ani o průměrné teploty v zobrazené síti). Vzhledem k silné závislosti teploty na nadmořské výšce je pro interpretaci předpovědi teplot nutné přihlédnout i k místní chybě výšky terénu (orografie). Terén v modelu musí být z konstrukčních důvodů zhlazený, proto modelová nadmořská výška v konkrétní lokalitě nemusí odpovídat skutečnosti.

Srážky celkové [mm/3h] (s vyšrafovanými oblastmi sněžení)

Šrafováním jsou případně vyznačeny oblasti, kde je předpovídáno sněžení nebo déšť se sněhem. Srážky jsou výsledkem řady procesů, jejichž modelování je velmi obtížné. Detaily ve srážkovém poli menší než cca 50 km mají význam pouze jako ukazatel prostorové proměnlivosti srážek (letní odpolední přeháňky versus rozsáhlé frontální srážky).

Skupenství předpovídaných srážek (zda prší nebo sněží) může být mj. ovlivněno rozdíly výšek terénu v modelu a v realitě (viz poznámka u teploty).

Vítr v 10 m [m/s] (s vyznačenými oblastmi s nárazy větru >15m/s), Tlak přepočtený na hladinu moře [hPa]

Směr a rychlost větru nad modelovým terénem je zobrazen pomocí symbolů větru. Jedná se o hodnoty větru zprůměrovaného za cca 5 min. Přestože je vítr předpovídán poměrně spolehlivě, není v jeho poli možno zachytit lokální vliv místních terénních útvarů (malá údolí nebo vrcholy), které nejsou rozlišeny zhlazeným modelovým terénem.

Mapa dále zobrazuje červeně oblasti s nárazy větru, což jsou náhlé fluktuace v poli větru, způsobené turbulencí, typicky v zimních situacích spojených s rychlým prouděním (vichřice). Intenzita nárazů je v modelu odhadována a je nutné ji brát jako orientační. Model není zatím schopen simulovat lokální nárazy větru, spojené s letní konvekcí (bouřky).

Tlak přepočtený na hladinu moře je zobrazen modrými konturami; isobary jsou vykresleny s krokem 1 hPa

Oblačnost [černá=jasno, bílá=zataženo]

Odhad stupně pokrytí oblačnosti ve škále od bílé (zataženo) po černou (jasno), obdobně jako u družicového snímku. Není rozlišena oblačnost jednotlivých pater, ani typ, či struktura.

Oblačnost nízká/střední/vysoká [černá=jasno, barva=zataženo]

Stupeň pokrytí oblačnosti je rozkreslen do jednotlivých pater: žlutými odstíny je zobrazena oblačnost nízkých pater (od země přibližně do 2 km), zelenými středních pater (přibližně od 2 km do 6.5 km) a modrofialovými vysokých pater (od přibližně 6.5 km výše). Barevná škála je rozdělena po osminách pokrytí oblohy oblačností; černá barva znamená jasno.

Relativní vlhkost ve 2m [%]

Relativní vlhkost ve 2 m nad zemí je zobrazena v procentech barevnou škálou, viz stupnice. Červeným odstínem jsou vykresleny plochy velmi suchého vzduchu pod 30 % relativní vlhkosti. Dále je škála dělena v pravidelných intervalech po 10 % až po hodnoty blízké nasycení, kde je poslední interval rozdělen ještě na hodnoty přesahující 98 % relativní vlhkosti, indikující vysokou pravděpodobnost výskytu mlhy (oblaku). Tento poslední interval s relativní vlhkostí přesahující 98 % je vykreslen bílou barvou. Relativní vlhkost je závislá též na teplotě vzduchu, viz nápověda k mapce teploty ve 2 m nad zemí.

Ventilační Index [m^2/s]

Ventilační index je parametr indikující rozptylové podmínky. Vypočítává se jako součin výšky mezní vrstvy a průměrné rychlosti větru v mezní vrstvě. Rozptylové podmínky podmiňují promíchávání a ředění emisí zdrojů a ovlivňují úroveň imisních koncentrací, ale nelze je zaměňovat se samotnou kvalitou ovzduší a jeho znečištěním. Špatné rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace škodlivin (např. jsou-li v letním období nízké emise znečišťujících látek). Naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za nepříznivých rozptylových podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například nízká teplota vzduchu.

V praxi se používá následující klasifikace rozptylových podmínek:

Ventilační index [m^2/s] Hodnocení rozptylových podmínek
<1100 Nepříznivé
1100-3000 Mírně nepříznivé
>3000 Dobré

AladinOnline Data