Čundr Vír

Program

 • 1. den (13 km): Ráno odjedeme z Vranovic (8:18 nebo 10:18) vlakem s rychým přestupem v Tišnově (4 minuty) do Bystřice nad Pernštejnem. Z nádraží půjdeme 2 km po  červené turistické značce pohádkovou alejí Lužánky a kolem parku miniatur směrem na náměstí, kde nabereme vodu a odbočíme na  žlutou turistickou značkou. Po 5 km nás  žlutá turistická značka zavede do vesnice Kozlov, kde se zvenku podíváme na zachovalou venkovskou usedlost č. p. 4. Z Kozlova se vydáme 1,5 km dále po  žluté turistické značce do Štěpánova ke hřbitovu, kde odbočíme na frekventovanou silnici, půjdeme kousek do kopce a po 1 km odbočíme s  červenou turistickou značkou do prava mimo silnici. Po  červené turistické značce pak vystoupáme 3 km do kopce do vesnice Pivonice a z vesnice poslední 0,5 km po  červené turistické značce do prudkého kopce na zříceninu Zubštejn, v jehož okolí přespíme (další info).
  • Z Kozlova by se dalo napojit na  červenou turistickou značkou přejitím polní cestou směrem k vysílači a před stoupáním pak polní a později lesní cestou dolů k silnici 19 ze Štěpánova nad Svratkou. Cesta však vede přes ohrady s krávami (s býky a telaty), je přehrazená ohradou se srnkami na odbočce za Kozlovskou horkou, a je celkově špatně schůdná a kvůli býkům i nebezpečná.
 • 2. den (15/18 km dle varianty; 8 km při přejezdu busem): Ráno po snídani se opláchneme v nepitné studánce a sejdeme 1,5 km po  červené turistické značce na kraj vesnice Kobilnice a za dalších 1,5 km na zříceninu Pyšolec. Poté nás čeká sestup 2 km do vesnice Vír, kde si dáme v Hotelu Vír oběd a nabereme vodu. Po obědě si vyjdeme 3 km po  červené turistické značce na hráz Vírské přehrady, kterou možná budou odpouštět (další info, uzavírky).
  • varianta na 3 dny (pokračuje poslední den): Z hráze sejdeme 2 km zpět po  červené turistické značce do vesnice Vír, ke odbočíme na  žlutou turistickou značkou a půjdeme 2,5 km kolem Vírského mlýnku, do prudkého kopce, až na rozcestí Pod Bajerovým kopcem. Na rozcestí odbočíme na  modrou turistickou značkou, která nás po 2 km z kopce dovede na zříceninu Aueršperk, kde přespíme.
  • varianta na 4 dny (pokračuje následující den): Z hráze budeme pokračovat 8 km po Svratecké vodohospodářské naučné stezce až do vesnice Dalečín, na místní zříceninu Dalečín a nepřístupný zámek Dalečín. Po prohlídce zříceniny vystoupáme 2 km po  červené turistické značce na skalní útvar Ostrá skála, v jehož okolí přespíme.
  • Možnost se svézt busem z vesnice Vír (U Šťastných, tj. před hotelem Vír) do vesnice Dalečín (náves) v 14:54, což zkrátí cestu o 10 km .
 • 3. den při variantě na 4 dny (14/14 km dle varianty): Ráno budeme pokračovat 3,5 km po  červené turistické značce do vesnice Vítochov, kde se zdálky podíváme na raně gotický hřbitovní kostel sv. Michaela archanděla. Po 2,5 km nás  červená turistická značka dovede na rozhlednu Karasín a poté 0,5 km zpět do vesnice.
  • varianta na 4 dny (pokračuje následující den): Ve vesnici Karasín se napojíme na  zelenou turistickou značkou a půjdeme 3,5 km na rozc. Hrdá ves nad vesnicí Vír, u něhož si prohlédneme Vírský mlýnek. Poté nás čeká 2 km stoupání na rozcestí Pod Bajerovým kopcem. Na rozcestí odbočíme na  modrou turistickou značkou, která nás po 2 km z kopce dovede na zříceninu Aueršperk, kde přespíme.
  • další varianta na 3 dny (zde končí): Z vesnice Karasín přejdeme 3 km po silnici přes vesnici Ždánice a za ní odbočíme na naučnou stezku Rácová (v terénu neznačená, snad jen s 2 zastaveními u rybníků), která nás za 2,5 km dovede do Bystřice nad Pernštejnem, dokud je to 2 km po  červené turistické značce na tamní nádraží a vlakem domů.
 • 3/4. den (7 km): Po snídani budeme pokračovat 5 km po  modré turistické značce na náměstí do Bystřice nad Pernštejnem a 2 km po  červené turistické značce na tamní nádraží, odkud pojedeme vlakem domů.

Celkem 36 km při variantě na 3 dny s přejezdem busem do Dalečína a ukončením pochodem z Karasína do Bystřice.

Spojení

 
comments powered by Disqus