publication

2016

IT Service Management: Education vs. Experience?
GJA
Paradigma MapReduce a Apache Hadoop
IDS
Optimalizace dotazů a databázové transakce v Oracle
ES
Application Security
ES
Database Auditing
A Reusable Framework for Systems of Asynchronous Concurrent Processes
ES
Virtual Private Databases

2015

AIS
Anti-vzory a zavedené praktiky při vývoji software
ES
Database Application Security
PDI
Enterprise Service Bus (ESB)
ES
Identity Management and Access Control
INI
Zdokonalování služeb (1. část)
INI
Zdokonalování služeb (2. část)
PDI
Message Passing Interface 3 (MPI-3)
ES
Introduction to IT Security
INI
Provoz služeb
PDI
Webové služby v Java EE (JAX-WS)
AIS
Service-Oriented Architecture & Java Platform, Enterprise Edition
INI
Přechod služeb (2. část)
INI
Přechod služeb (1. část)
PDI
Paradigma MapReduce a Apache Hadoop
INI
Návrh služeb (3. část)
SRI
Softwarové architektury od podnikových procesů k SOA službám
SRI
Modelování business procesů v ARIS Toolset
ADES
Post-relational, Non-relational, and NoSQL Databases
ADES
Data Warehousing, OLAP, and Data Mining
INI
Návrh služeb (2. část)
ADES
Database Performance
PDB
Temporální a deduktivní databáze
AIS
Novinky v UML 2.5 a agilní modelování
ADES
Normalization in Database Design
INI
Návrh služeb (1. část)
ADES
Entity-relationship Model
PDB
Prostorové a XML databáze
ADES
Database Analysis and Design
PDB
Úvod do Javy, JDBC a multimediální databáze
INI
Strategie služeb (1. část)
INI
Strategie služeb (2. část)
ADES
Database Transactions
INI
Organizace předmětu INI a úvod do ITIL
ADES
Structured Query Language (SQL) – Part 2
ADES
Structured Query Language (SQL) – Part 1
ADES
Relational Algebra and Calculus
ADES
Relational Database Model
ADES
Introduction to Databases
Web Service Migration using the Analytic Hierarchy Process
ISE
Service Desk and Reporting Management (ITILv3)
Návrh a vývoj softwarových systémů pro zpracování BigData (Věda na FIT 2015)
ISE
Capacity Management (ITILv3)
ISE
Service Asset & Configuration Management (ITILv3)
ISE
Change Management & Problem Management (ITILv3)
ISE
Úvod do COBIT
ISE
Úvod do IT Services a Enterprise Systems Management
ES
Transparent Data Encryption and Polyinstantiation

2014

IOA
Bezpečnost webových služeb v Oracle SOA Suite
IOA
Testování SOA systémů v Oracle SOA Suite
IOA
Komponenta Business Rule v Oracle SOA Suite
IOA
Komponenta Human Task v Oracle SOA Suite
IOA
BPEL aktivity Flow a Pick, kompenzace transakcí v BPEL procesech
IOA
Vzory interakce zpráv v komponentě BPEL Process
IOA
Komponenta BPEL Process v Oracle SOA Suite
IOA
Komponenta Mediator v Oracle SOA Suite
IOA
Service Component Architecture a komponenty Oracle SOA Suite
IOA
Správa a sledování SOA systémů v Oracle SOA Suite
IOA
Životní cyklus služby v SOA a popis webových služeb
IOA
Organizace předmětu IOA a úvod do SOA
Heterogeneity-Aware Scheduler for Stream Processing Frameworks
Scheduling Decisions in Stream Processing on Heterogeneous Clusters
Dynamically Reconfigurable Architectures: An Evaluation of Approaches for Preventing Architectural Violations
IDS
Stored Procedures & Database Triggers; Tiskové sestavy v Oracle Reports
PDB
SQL multimedia and application packages ISO/IEC 13249 SQL/MM
IDS
Tvorba aplikací v Oracle Forms
Modelling of Context-Adaptable Business Processes and their Implementation as Service-Oriented Architecture

2013

Ontology-based Context Modelling and Reasoning in the Web Service Migration Framework
Web Service Migration with Migration Decisions Based on Ontology Reasoning
PDB
NoSQL databáze
A Web Service Migration Framework
Modelling of Context-Adaptable Business Processes and their Implementation as Service-Oriented Architecture
Procesní laboratoř pro praktickou výuku modelování a optimalizace business procesů (ARIS Toolset)

2012

A Prototype of a Service Migration Framework
Fault Injection for Web-Services
eSONIA Information Model development for supporting KPIs building
Prevention of Architectural Violations in Component-Based Systems with Advanced Features of Dynamic Architecture

2011

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby
Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture

2010

A Metamodel for Modelling of Component-Based Systems with Mobile Architecture
A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures
Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture
Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture

2009

PDI
Java Platform, Enterprise Edition
A Case Study on Behavioural Modelling of Service-Oriented Architectures
A Component Model with Support of Mobile Architectures and Formal Description
Formální komponentový model pro mobilní architektury - Shrnutí výsledků, 4. ročník

2008

Modelování komponentově orientovaných systémů
Evolution of Structure and Behaviour of Components in Mobile Architecture
Behavioural Modeling of Services: from Service-Oriented Architecture to Component-Based System
Modeling of Service Oriented Architecture: from Business Process to Service Realisation
Formální komponentový model pro mobilní architektury - Shrnutí výsledků, 3. ročník
Plánování a příprava předmětu Service Sciences na FIT VUT
Modelování architektur založených na službách

2007

Komponentový model s podporou mobilních architektur a formálním popisem
A Tool for Supporting Feature-Driven Development
Component Model with Support of Mobile Architectures
Formální komponentový model pro mobilní architektury - Shrnutí výsledků, 2. ročník
Formální sémantika komponentově orientovaných systémů
Component Model with Formal Basis and Support of Mobile Architectures
Formal-based Component Model with Support of Mobile Architecture

2006

Formal Approach to an Architecture of Distributed Information Systems
Distributed Information System as a System of Asynchronous Concurrent Processes
VPD
Formální specifikace architektur informačních systémů
QM4
Transparentní intenzionální logika (TIL)
Matice logického rámce - Disertace
Towards Verification of Systems of Asynchronous Concurrent Processes
A Framework for Systems of Asynchronous Concurrent Processes
ZZD
Klasifikace a predikce
TJD
Použití π-kalkulu v UML