Čundr Hostýnské vrchy

Program

 • Pátek (10,5 km): Brzo ráno vyjedeme z Vranovic (7:16) do Brna (příjezd 7:55), kde přestoupíme (8:06) do přímého vlaku jedoucího do Bystřice pod Hostýnem (9:50). Z nádraží v Bystřici pod Hostnýnem se vydáme do 5 km kopce po  červené turistické značce vedoucí až na Hostýn. Zde ochutnáme pramen Vodní kaple a dáme si oběd a doplníme vodu v jednom z poutních domů, nebo na Ovčárně. Poté necháme batohy na recepci poutních domů a nalehko si prohlédneme baziliku Nanebevzetí Panny Marie, Jurkovičovu křížovou cestu a rozhlednu a větrnou elektrárnu. Z Hostýna sejdeme 0,5 km po  žluté turistické značce na rozcestí Pod Valy a dále budeme pokračovat 2 km po  modré turistické značce na vrchol Skalný, kde jsou zajímavé sklaní útvary a kde kdysi stával dřevěný hrad Skalný. Dále se vydáme 1,5 km po  zelené turistické značce kolem studánek a současně po naučné stezce až na rozc. Klapinov a tam s naučnou stezkou odbočíme 1 km po  červené turistické značce na rozc. Rožnovjačka a odtud 0,5 km dokopce na zříceninu hradu Obřany, kde přespíme.
 • Sobota (9,5 km): Po snídani sejdeme 0,5 km zpět na rozc. Rožnovjačka a vrátíme se 1 km po  červené turistické značce a současně po naučné stezce až na rozc. Klapinov. Po  červené turistické značce budeme pokračovat 1,5 km dále na vrchol Pardus, na jehož svahu vyvěrá pramen říčky Rusavy a kde jsou krásné výhledy, a 2 km k horní stanici lyžařského vleku nad vesnicí Rusava. Kolem vleku sejdeme do vesnice, kde si dáme oběd a nabereme vodu u Hurbanovy studánky. Od studánky půjdeme 3 km po  žluté turistické značce, kousek po silnici a pak do kopce, na zříceninu hradu Křídlo, kde přespíme (kvůli průsekům a lesním školkám je v tomto úseku  žlutá turistická značka velmi nepřehledná, přehrazená a zarostená, tak je možná lepší vyšplhat před jejím odbočením až na hřeben na  modrou turistickou značkou).
 • Neděle (4,5 km): Ráno sejdeme 4,5 km z kopce po  modré turistické značce a lesní cestě (značka vede nepřehledně ze svahu přes hustý porost) přes vesnici Chomýž na železniční zastávku Hlinsko pod Hostýnem, odkud pojedem vlakem do domů (na znamení),
  • Varianta B: Od zříceniny hradu Křídlo se vydáme 10 km po hřebeni a  modré turistické značce přes vrchol Hrad až do města Holešov, kde z nádraží odjedeme domů.

Spojeni

 • vlak Vranovice [BO] ▶ Bystřice p.Hostýnem
  • pátek: v 7:16/9:50 přes Brno, Židenice (7:55-8:06)
  • pátek/sobota: v 7:43/10:31 přes Břeclav (8:15-8:34) a Hulín (9:57-10:07)
 • vlak Hlinsko p.Hostýnem ▶ Vranovice [BO] (na znamení)
  • neděle: v 7:57, 9:58, 11:58, 14:01 přes Kojetín a Brno nebo Hulín a Šakvice
  • pondělí: v 9:09, 9:58, 11:58, 14:01 přes Kojetín a Brno nebo Hulín a Šakvice
 • vlak Holešov ▶ Vranovice [BO]
  • neděle: v 10:07, 12:07, 14:10, 16:08, 17:21, 18:10 přes Kojetín a Brno nebo Hulín a Šakvice
  • pondělí: v 10:07, 12:97, 14:10, 15:17, 16:08, 17:21, 18:10 přes Kojetín a Brno nebo Hulín a Šakvice
 
comments powered by Disqus