Čundr Oslavka 2017

Program

  • Čtvrtek (5 km): Odpoledne po obědě vyjedeme z Vranovic (13:16) s přestupem v Brně vlakem do Rapotic (příjezd 14:57), odkud nás odveze autobus 430 (15:36) do Ketkovic ke kovárně (příjezd 15:47). Z Ketkovic se vydáme po  červené turistické značce ke Ketkovickému mlýnu, odkud budeme pokračovat kolem řeky Oslava na Senoradský mlýn (poslední úsek mezi rozcestím Pod Levnovem a Senoradským mlýnem je exponovaný – jde se asi 30 metrů po úzké skalní římse, v části se železnými schody, pod kterou je hluboký záhyb Oslavy). Od Senoradského mlýnu přejdeme lávku a po  červené turistické značce vystoupáme strmý kopec na zříceninu Kraví hora, kde u přístřešku přespíme.
  • Pátek (10 km): Po snídani se vydáme dále po  červené turistické značce kolem bývalé myslivny Sedlečko k řece Oslavě (myslivna je přestavována ve stylu romantického hradu). Budeme pokračovat dále po levém břehu Oslavy po  červené turistické značce přes Skřípinu, za kterou nabereme vodu ve stanovém táboře se studnou. Na rozcestí Pod Vlčím kopcem odbočíme na  modrou turistickou značkou, přebrodíme řeku Oslavu na pravý břeh a vylezeme na Vlčí kopec, kde je lovecký zámeček. Na Vlčím kopci odbočíme na  zelenou turistickou značkou, která nás povede přes altánek Gloriet a vyhlídku s přístřeškem až na zříceninu Sedlecký hrad, kde přespíme.
  • Sobota (8,5 km): Ráno se vrátíme kousek po  zelené turistické značce na vyhlídku, kde v přístřešku posnídáme. Poté budeme pokračovat po  zelené turistické značce dále k Čertovu mostu, odtud po pravém břehu Oslavy k Vlasákovi, do kopce podél potoka do Zňátek, části města Náměště nad Oslavou, do kterého také dojdeme a odkud pojedeme domů.

Spojeni

 
comments powered by Disqus