SRI

2015

SRI
Softwarové architektury od podnikových procesů k SOA službám
SRI
Modelování business procesů v ARIS Toolset