SOA

2015

AIS
Service-Oriented Architecture & Java Platform, Enterprise Edition
SRI
Softwarové architektury od podnikových procesů k SOA službám