QM4

2006

QM4
Transparentní intenzionální logika (TIL)