PDB

2015

PDB
Temporální a deduktivní databáze
PDB
Prostorové a XML databáze
PDB
Úvod do Javy, JDBC a multimediální databáze

2014

PDB
SQL multimedia and application packages ISO/IEC 13249 SQL/MM

2013

PDB
NoSQL databáze