DIFS

2008

Modelování komponentově orientovaných systémů

2007

Komponentový model s podporou mobilních architektur a formálním popisem
Formální sémantika komponentově orientovaných systémů

2006

A Framework for Systems of Asynchronous Concurrent Processes