ARAP

2011

Servisně orientovaná architektura a její aplikace v systémech sledování a řízení výroby